Tekno NB48 2.0 Bearing Kit
In Stock
15x21x4    6 Unidades
5x8x2.5     8 Unidades
8x16x5 F   4 Unidades
5x10x4     5 Unidades
6x10x3     4 Unidades
8x16x5     4 Unidades
6x13x5     2 Unidades
5x11x4     2 Unidades
5x14x5     2 Unidades
5x13x4     1 Unidad
Pack
Tekno EB48 2.0 Bearing Kit
Last items in stock
15x21x4    4 Unidades
5x8x2.5     8 Unidades
8x16x5 F   4 Unidades
5x10x4     4 Unidades
6x10x3     4 Unidades
8x16x5     6 Unidades
5x11x4     2 Unidades
5x14x5     2 Unidades
Ball bearing set Tekno NT-48
In Stock
8x16x5      8 Unidades
13x19x4    4 Unidades
5x11x4      2 Unidades
5x13x4      3 Unidades
6x10x3      4 Unidades
5x8x2.5     4 Unidades
5x11x5      1 Unidad
8x14x4      2 Unidades
Ball bearing set Tekno NB-48
In Stock
8x16x5      8 Unidades
13x19x4    4 Unidades
5x11x4      2 Unidades
5x13x4      3 Unidades
6x10x3      4 Unidades
5x8x2.5     4 Unidades
5x11x5      1 Unidad
8x14x4      2 Unidades
-€6.00
Ball bearing set Tekno EB48SL
In Stock
8x16x5      6 Unidades
10x15x4    4 Unidades
6x13x5      4 Unidades
5x11x4      2 Unidades
5x13x4      2 Unidades
6x10x3      4 Unidades
5x8x2.5     4 Unidades
€20.00
€26.00